Nghị quyết về chương trình tự sướng

Nghị quyết về kế hoạch
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học CƠ ĐIỆN

Thêm

Ai hơn Ai ?

Biệt kích mỹ

Câu cá lóc bằng vịt

Có vụ này, nhờ các pac CLB CC CĐ giải thích họ với

Nơi tâm sáng

LBT: Bài viết “NƠI TÂM SÁNG” của bạn Trần Thanh Tuân, CSV K9 đã được đăng trên Website của Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên và cũng đã được hưởng ứng nhiều từ các em sinh viên cũng như các thày cô giáo và cán bộ CNV nhà trường. Âu cũng là những lời tâm sự xuất phát từ một trái tim tình nghĩa đại diện cho bao trái tim khác của các thế hệ sinh viên trường Đại Học Cơ Điện chúng ta. Thật cảm động và tự hào, chúng ta thuộc về mái trường Đại Học Cơ Điện  

(Đây là LBT của Blog K8, Hùng bò thấy hay, bê về nguyên xi bài viết để pakon tham khảo)

Thêm

Cùng gáy lên nào

K10 nếu tính đúng tuổi là năm Đinh Dậu, tức năm con gà.

Các pac Đinh Dậu có dịch ra xem chú Gà Trống này gáy lên tiếng gì không?

Cùng bay lên nào

3561

Nào bay lên trời cao Thêm

Mời ông Lãng tự ra nhận hàng nhé !

11013344_359386230917428_1799375161071519912_n

Thêm

Cái gì thế này ?

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.