Tháp bút Cơ Điện – Bài 2

1

Nhìn cận cảnh theo ảnh chụp

Thêm

Tháp bút Cơ Điện

Bài này tiếp tục ẩn để Pakon tiếp tục theo dõi cho liền mạch

Thêm

Quảng trường Cơ Điện

Bài tạm để ẩn, khi cần Pakon tiếp tục tham khảo

Thêm

Cao Bằng – Pắc Bó

8

Hùng bò lại có chuyến đi ngoại…, nhưng không phải đi ngoại quốc, xuất ngoại gì cả, mà đi ngoại tỉnh

Thêm

Tiếp bài thơ (AI SAY, AI TỈNH )

Kết quả hình ảnh cho say rượu

Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa

Thêm

Ai say ai tỉnh

Kết quả hình ảnh cho say rượu

Tổ Tiên Ơn Đức Sinh Ra Rượu
Con Cháu Thảo Hiền Mặc Sức Say Thêm

Đi câu

Giữa tuần mấy bố rủ đi câu
Long Biên rẽ trái thẳng qua cầu
Đông Trù mới có hồ câu rộng
Bạn bè tao ngộ, cũng đã lâu Thêm

Đi câu

12

Đi câu ,câu cả tình huyng đệ
Câu cả đất trời với tuổi xanh ;
Đó là tiêu chí của HCCCĐ

Thêm

Tuyển Nam diễn viên chính

HAT Club đề nghị

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.