Tháp bút Cơ Điện – Bài 2

1

Nhìn cận cảnh theo ảnh chụp

Thêm

Tháp bút Cơ Điện

Bài này tiếp tục ẩn để Pakon tiếp tục theo dõi cho liền mạch

Thêm

Quảng trường Cơ Điện

Bài tạm để ẩn, khi cần Pakon tiếp tục tham khảo

Thêm

Tiếp bài thơ (AI SAY, AI TỈNH )

Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian

Thế sự đua nhau nói tỉnh say
Biết ai là tỉnh biết ai say
Say cùng thơ rượu là say tỉnh
Tỉnh để bon chen ấy tỉnh – Say
Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
Làm người có tỉnh mới nên say
Cái say ai cũng biết say là thế
Mới biết trần gian kẻ tỉnh – say
Thế sự đua nhau nói Dại – Khôn
Biết rằng ai dại biết ai không
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người không người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc – Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!

ST _ Doãn Cổn

Ai say ai tỉnh

Tổ Tiên Ơn Đức Sinh Ra Rượu
Con Cháu Thảo Hiền Mặc Sức Say Thêm

Đi câu

Giữa tuần mấy bố rủ đi câu
Long Biên rẽ trái thẳng qua cầu
Đông Trù mới có hồ câu rộng
Bạn bè tao ngộ, cũng đã lâu Thêm

Đi câu ;

Đi câu ,câu cả tình huyng đệ
Câu cả đất trời với tuổi xanh ;
Đó là tiêu chí của HCCCĐ
Sau đây là hình ảnh một buổi đi câu của hội ;
Ung dung ngồi ngắm xem tăm xủi ;
Sáng mắt ngó nhìn chép vẫy đuôi ;
Thọ mom săng sái mang chiếu trải Bảo ngọt ,Hồ Nam ,đón vận hên

Doãn Cổn

Bảo ngọt ,HDĐồ Nam ,đón vận hên ;

Tuyển Nam diễn viên chính

HAT Club đề nghị

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.