23 May, 2015 16:06

phụ lục bộ sưu tập ai hơn ai của Hùng bò doãn Cổn

Chút xuân gửi tặng các bạn

Còn một chút xuân tặng bạn vàng.
Tia nắng đầu hè cũng chen ngang.
Xa xa hoa Sấu cùng lấp ló.
Mai vàng e ấp cánh bung to.

Nghệ thuật vị nghệ thuật ….

Nghệ thuật vị nghệ thuật hay Nghệ thuật vị nhân sinh

Ăn ổi đê

Thêm

Bản lĩnh đàn ông

Ai hơn Ai ?

Biệt kích mỹ

Câu cá lóc bằng vịt

Có vụ này, nhờ các pac CLB CC CĐ giải thích họ với

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.