Danh sách đăng ký tham gia lễ hội 2014

Thêm

Thư gửi thằng ăn trộm

    Ê thằng ăn trộm !

   Tao viết thư nay chẳng phải mong lòng trắc ẩn của mày để mày trả lại vật đã đánh cắp của tao cho tao . Thêm

Chiếc cúp cuộc đời

TrầnThanhTuân

Mượn tạm World Cup 2014 cuả nhà Trời làm lí do,

Quàng tay vào blog lấy thêm sức để quậy cho náo loạn “ sântrường“. Thêm

Thần sấm đổ bộ

Haonhienvan Thêm

Một thoáng xưa

( Tặng các bạn k10, khi biết tin các bạn sắp tái hiện lại Trường Cơ điện ở Ecopark) Thêm

Thơ Vận Hao

Tình tôi – trong quá khứ Thêm

Đi chơi Đà Lạt

Vừa rồi, Tổng công ty bên này có tổ chức họp sơ kết ở Đà Lạt, kiếm cớ đi chơi ấy mà.

Chẳng biết làm gì, vì đi mấy lần rồi, tiện thấy mấy chú họa sỹ đường phố ngồi vẽ dong, liền bảo các chú vẽ chơi chơi mấy kiểu.

Chân dung 2014 Thêm

Chương trình họp lớp K10IA tại Quảng Bình:

-         23h ngày thứ 6 – 18/7/2014 lên tàu thống nhất SE3

-         7h37 ngày thứ 7 – 19/7/2014 đến Đồng Hới, Thêm

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.